Die Initianten zur Gründung des EJV: v.l.n.r. Oskar Schmalz, Albert Gut, Ernst Flückiger

By Hanspeter Gautschin

Feb 22

About the Author

Scroll Up